U vraagt altijd eerst via de huisarts een verwijzing aan voor de podotherapeut. Als medisch pedicure heb ik samenwerkingscontracten met podotherapeuten. U kunt dan aangeven bij uw huisarts bij welke podotherapeuten ik aangesloten ben. Zie onderstaand lijstje.

Wanneer de podotherapeut medische voetzorg noodzakelijk acht gaat hij kijken naar welke medische pedicure u het beste kunt gaan, zodat u mijn naam kunt doorgeven.

Wanneer het een podotherapeut betreft die nog niet in onderstaand rijtje staat kan hij/zij te allen tijde contact met mij opnemen om te kijken of we een samenwerkingscontract kunnen afsluiten, zodat ik u toch van dienst kan zijn.

  • H & L (vestigingen in Hoogezand en Groningen o.a. UMCG)

Podotherapie

  • Podotherapie Stad & Ommeland (vestigingen in Delfzijl en Groningen o.a. Martiniziekenhuis)

www.podotherapiestadenommeland.nl

  • Voetzorg van Maanen (vestigingen o.a. in Winschoten)

www.voetzorgvanmaanen.nl

  • Voetencentrum Wender (vestigingen o.a. in Winschoten)

www.podotherapeut.nl

  • AchilleonZorg (vestiging o.a. in Winschoten en Groningen) 

www.achilleonzorg.nl

  • Schutrups Exloo (vestiging o.a. in Winschoten, Groningen en Exloo)

www.schutrups.nl

  • Voetstuk Podotherapie (vestiging o.a. in Winschoten, Nieuwe Pekela en Stadskanaal o.a. in het Refaja Ziekenhuis) 

www.voetstuk.nl

  • Engberts Podotherapie (vestiging in Veendam)

www.engbertspodotherapie.nl

De podotherapeut beoordeelt uw voeten en geeft indien nodig een SIMM classificatie af (voor o.a. diabeten maar ook voor andere chronische aandoeningen aan de voeten, en verhoogde risicofactoren daarbij).

De podotherapeut stelt dan een behandelplan op. Hierin staat wat er precies moet gebeuren. Dit noemt men: de medische noodzakelijke voetzorg.

In dit behandelplan staat ook hoe vaak u per jaar recht hebt op behandeling bij de medisch pedicure.

Als medisch pedicure stuur ik mijn factuur naar de podotherapeut en deze vergoedt dan de behandeling.

Soms valt niet alles binnen die behandeling en moet u nog een klein bedrag bijbetalen. Dit is bijvoorbeeld van toepassing op een cosmetische en/of verzorgende behandeling. Denk daarbij aan nagels lakken of de voeten incrèmen. Dat is dus géén medische voetzorg!

Ook bij gezonde nagels: wanneer deze niet omschreven staan als medische zorg in het behandelplan maar u deze wel geknipt wil hebben, moet u zelf nog wat bijbetalen.

Als laatste voorbeeld: wanneer de podotherapeut het niet noodzakelijk acht dat u ambulant (dus aan huis) geholpen wordt, maar u wenst dat wel graag, dan betaalt u mij een extra vergoeding voor die ambulante zorg.

In al deze genoemde voorbeelden mag ik GEEN factuur maken en u kunt dit ook NIET declareren.